Dziś jest: Czwartek, 18 Sierpień 2022 rok
Firma PiD-MILL Nowoczesne Technologie
Firma PiD-MILL Nowoczesne Technologie
Firma PiD-MILL Nowoczesne Technologie

Fundusze Europejskie

Urządzenie pomiarowe, system projektowania 3D

W celu podniesienia świadczonych usług oraz rozszerzenia wachlarza usług firma PiD-MILL wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach:
Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
W związku z tym firma wystosowała poniższe zapytania ofertowe na sprzedaż systemu projektowania 3D oraz systemu pomiarowego składającego się z niżej wymienionych elementów:
     
 • ramienia pomiarowego 2,4 m z głowica do pomiarów elementów miękkich wraz z wymaganym osprzętem
 •      
 • laserowej głowicy skanującej współpracującej z w/w ramieniem,
 •      
 • oprogramowania pozwalającego na wykonywanie pomiarów stykowych i bezstykowych (dla laserowej głowicy skanującej) oraz wykonywanie raportów pomiarowych dla Klienta.
 • Poniżej szczegóły zapytania ofertowego:
  Zapytanie ofertowe

  System projektowania 3D
  Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe -
  urządzenia pomiarowe

  System jakości, frezarka CNC

  Kolejnym etapem rozwoju firmy jest otrzymanie certyfikatu ISO 9001:2001 dla firmy PiD-MILL. W związku z tym P.P.H.U. PiD-MILL Piotr Dydio informuje o rozpoczęciu postępowania na wyłonienie wykonawcy w zakresie usług dotyczących przygotowania dokumentacji systemu jakości zgodnej z normą ISO 9001:2001 oraz informuje o rozpoczęciu postępowania na wyłonienie dostawcy frezarki CNC wraz z dodatkowym wyposażeniem
  Zapytanie ofertowe

  ISO 9001:2001
  Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe -
  Frezarka CNC

  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

  Firma zrealizowała projekt pod tytułem:
  "Zakup urządzeń produkcyjnych i pomiarowych dla firmy PID-MILL w Sanoku"
  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013


  Fundusze Europejski - 2013

  Frezarka 5 osiowa i aktualizacja oprogramowania EdgeCam

  Kolejnym etapem rozwoju firmy PiD-MILL jest wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach:
  Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B – Bezpośrednie dotacje inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
  W związku z tym w bieżącym roku 2013 firma wystosowała poniższe zapytania ofertowe na sprzedaż frezarki 5 osiowej oraz aktualizację oprogramowania EdgeCam
  Poniżej szczegóły zapytania ofertowego:


  Zapytanie ofertowe

  Frezarka 5 osiowa
  Zapytanie ofertowe
  Aktualizacja oprogramowania EdgeCAM


  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

  Firma zrealizuje projekt pod tytułem:
  "Wprowadzenie na rynek innowacyjnego przyrządu montażowo-kontrolnego z zaimplementowanymi funkcjami elektronicznej kontroli i poka-yoke"
  Projekt ten będzie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach:
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
  Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
  Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP
  Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
  Typ: 1 Rozwój MŚP
  Nr projektu RPPK.01.04.01-18-0698/15.

  W związku z tym firma wystosowała poniższe zapytania ofertowe na sprzedaż:
  - Centrum obróbcze pięcio-osiowe sterowane numerycznie CNC

  Poniżej szczegóły zapytania ofertowego:


         Zapytanie ofertowe

         Obrabiarka CNC 5-osi
  Wybór oferty:
                         Firma zrealizuje projekt pod tytułem:
  " Wprowadzenie na rynek innowacyjnego szablonu kontrolnego o zwiększonej trwałości, złożoności kształtów i odporności temperaturowej, produkowanego za pomocą drukarki 3D w technologii FDM"
  Projekt ten będzie dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach:
  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
  Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka
  Działanie: 1.4 Wsparcie MŚP
  Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie
  Typ: 1 Rozwój MŚP


  Poniżej szczegóły zapytania ofertowego:


         Zapytanie ofertowe

         Drukarka 3D
  system FORTUS 450MC
  Wybór oferty:
                       


  W 2017r. projekt uzyskał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka.
  Powrót na stronę główną firmy PPHU PiD-MILL Polska wersja językowa English version Deutsche version